Chủ tịch UBND huyện làm việc với cán bộ cốt cán xã Hương Giang về xây dựng Nông thôn mới
26/02/2020 03:34
Đồng chí Lê Ngọc Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện vừa chủ trì cuộc làm việc với ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Nông thôn mới (NTM) xã Hương Giang. Cùng dự buổi làm việc, có đại diện đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo xã và các phòng, ban liên quan.
Chủ tịch UBND huyện làm việc với cán bộ cốt cán xã Hương Giang về xây dựng Nông thôn mới

  Đến nay Hương Giang mới đạt 15 tiêu chí bao gồm: Qui hoạch, Thủy lợi, Điện, Thông tin Truyền thông, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục đào tạo, Y tế, Cơ sở hạ tầng thương mại, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh, Thu nhập, Văn hóa, Nhà ở. Còn lại 5 tiêu chí mới đạt từ 50% trở lên.

       Đồng chí Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại cuộc làm việc.      

Cán bộ và nhân dân Hương Giang đang phấn đấu xây dựng đạt chuẩn NTM trong năm 2020. Tại cuộc làm việc đại diện các thôn, BCĐ xây dựng NTM xã và các phòng, ngành liên quan đã nêu những khó khăn, kiến nghị đề xuất trong việc thực hiện các tiêu chí, đối với những tiêu chí đòi hỏi nguồn đầu tư lớn như Xây dựng Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Giao thông đề nghị các  cấp hỗ trợ địa phương để thực hiện.

     Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lê Ngọc Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ và nhân dân xã Hương Giang cần tập trung thực hiện để về đích NTM trong năm 2020: Tập trung tuyên truyền cho mọi người dân hiểu xây dựng NTM là trách nhiệm của toàn dân; người dân là chủ thể được hưởng lợi; mục đích cuối cùng của xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn phải vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Xã phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên về trực tiếp các thôn để chỉ đạo nhân dân cùng thực hiện, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các chức sắc, chức việc, vận động con em xa quê và huy động sức dân trong xây dựng NTM.     Đồng chí chủ tịch UBND huyện cho rằng: Cán bộ Đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào; tập trung củng cố bền vững những tiêu chí đã đạt; đối với những tiêu chí chưa đạt cần huy động mọi nguồn lực để thực hiện; đối với tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, Vườn mẫu thì phải tập trung tuyên truyền để người dân thực sự vào cuộc. Các phòng, ngành liên quan và đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo xã phải thường xuyên xuống tận các thôn để chỉ đạo, giúp đỡ thực hiện các tiêu chí. Phấn đấu cuối năm 2020, xã Hương Giang cán đích NTM.

Tác giả: Trí Quân