Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã tiến hành giao ban thường kỳ tháng 3
13/03/2020 03:47
Sáng ngày 13/03/2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, trưởng BCĐ NTM xã và đồng chí Phan Đình Hùng - chủ tichj UBND, Trưởng Ban Quản lý tiến hành giao ban Ban chỉ đạo NTM tháng 3.
Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã tiến hành giao ban thường kỳ tháng 3

hay mặt Ban chỉ đạo xã  Đ/c: Nguyễn Anh Hùng cán bộ nông thôn mới thao mặt cho BCĐ xã báo cáo công tác XDNM trong thời gian từ 12/02/2020 đến 13/03/2020. Báo cáo đánh giá được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến ban phát triển thôn, Đánh giá được 5 tiêu chí về đích năm 2020 ( Cơ sở vật chất văn hóa, trường học, Giao thông, Môi trường và an toàn thực phẩm; Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vươn mẫu) đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của ban phát triển trong thời gian qua đồng thời còn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh trang vườn hộ, trồng hàng rào xanh, di dời che chắn chuồng trại, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

Phát biểu kết luân buổi giao ban Đ/c Phan Văn Hùng - Bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo xã nhấn mạnh tập trung khắc phục những tồn tại, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 5 tiêu chí trong năm 2020 cũng cố các tiêu chí đã đat được đảm bảo bền vững. Yêu cầu các thành viên BCĐ cấp xã bám sát các đơn vị thôn xóm có kế hoạch cụ thể cho từng tuần, tháng quý. Hoàn thành phương án dự toán của đơn vị mình, phát động làm đường GTNT năm 2020, nâng cấp các công trình chăn nuôi, che chắn những công trình bất hợp lý... Tập trung xây dựng khu tiêu chí NTM kiểu mẫu xóm 6; xóm 7; xóm 9, Tập trung cho 21 vườn mẫu đăng ký xây dựng năm 2020./.

Tác giả: Đức Hiệp - Ban biên tập