1.400 cử tri Hương Giang đi bầu trưởng thôn trong ngày 1/5.
01/05/2022 02:26
Sáng nay 01/5/2022, xã Hương Giang đã chỉ đạo 12 thôn tổ chức thực hiện bầu trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024. Toàn xã có 1.400 cử tri đi bầu cử. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện Hương Khê tổ chức bầu trưởng thôn, nhiệm kỳ này.
1.400 cử tri Hương Giang đi bầu trưởng thôn trong ngày 1/5.
Tác giả: Trí Quân - Nguồn: huongkhe.hatinh.gov.vn